Medicinsk laser

Om laser
Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som går att bränna och skära med och det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. De starkare lasrarna tillhör klass 4. De svagare kallas ibland de medicinska lasrar och tillhör vanligtvis laserklass 3B. De medicinska lasrarna bränner nästan aldrig och ljuset är helt ofarligt.

Medicinsk laserbehandling
Laserljuset egenskaper är unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Over 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer sam främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT)

Vad är det som händer
Det har visat sig att i princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sett. Från växter till djur och människor. De flesta har någon gång sett, att om händer hålls framför en ficklampa går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen träffar ljuset celler. De samma gäller för laser ljus. Vid belysning med laser sker ljusupptagning i celler vilket har visat sig påverka cellernas funktion possitivt. Detta kan med viss del jämföras med växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkar celler och vävnat till att läka.

Vilka effekter ger engeriupptaget i cellen?

  • Stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
  • Minska smärta
  • Reducerar inflammation
  • Reducerar svullnader och ödem
  • Främjar läkning

Evidensläget för medicinsk laser
Det forskas allt mer om medicinsk lasser. På Pubmed, världens största medicinska databas finns över 4000 laserstudier. För den som vill ta reda på mer, gå in på www.pubmed.com, skriv in LLLT + indikation.
Forskning i dubbelblinda studier visr positiva resultat på smärta vid ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knäartros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta, aktua skador och behandling efter operation. Prositiva effekter finns uppmätta på rörlighet och livskvalitet i många studier. De flesta inflammatoriska tillstånd är lämpliga att laserbehandla på grånd av laserns förmåga att reducera inflammationer.

Hur går behandlingen till?
Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus t.ex. rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen?
Behandlingen är normalt smärtfri. De flesta upplever behandlingen som behaglig och avslappande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. Då kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

Hur lång tid och hur många behandlingar?
En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. För långvariga besvär rekommenderas 4-6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.

Olika reaktioner efter behandling?
I stort sätt alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktioner uppkommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:

  • Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång
  • Tillfällig eller bestående smärtlindring oftast pga reducerad inflammation
  • tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn
Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.

Finns det risker?
Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet. Den är biverkningsfri och uta inrapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Man ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, t.ex. pacemaker, proteser, silikon m.fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. Behandling utförs då runt tatueringen.

Bra att tänka på före behandling
Förutom diagnos kan det vara bra att din tarapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Tänk gärna igneom hur ditt besvär hindrar dig i ditt vardagsliv. Det kan hända att din terapeut ber dig att smärtuppskatta på en skala från 0 till 10. Rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är andra bra mätmetoder.
Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.

[Till toppen]