Friskvård och hälsa

Friskvård


Att öka kunskapen över de faktorer som påverkar hälsan, och att kunna förbättra den, är en av flera bra definitioner på friskvård.

Målet med hälsa och friskvårdsarbete kan vara att alla ska trivas med sig själv och andra. Att bry sig om, och att orka mer. Att utveckla sig själv både kroppsligt och själsligt. Med kunskap kan man skapa en bra livskvalitet.Hälsa


Hälsa är inget man kan ta för givet. Det är få förunnat att få vara frisk hela livet utan att tänka på hälsan. Men en god hälsa är något man själv kan påverka, något man själv kan skapa, genom att lyssna på sig själv och på sin kropp. Att må bra och med god marginal klara vardagens krav, och orka förverkliga sina personliga mål. Vad påverkar då vår hälsa?
Levnadsvanor och livsstil, arv och miljö är några av de många faktorer vi måste ta hänsyn till när vi pratat om hälsa.
Börja ställa frågor till sig själv. Kan man äta sig sjuk- kan man äta sig frisk? Kan man tänka sig sjuk- kan man tänka sig frisk?

"Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt och psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller svaghet,"
Världshälsoorganisationen, 1948