Hälsoprofilsbedömning

Vad är en hälsoprofil?
Läs mer här

Vad är en hälsoscreening?
Läs mer här

Vad är en Arbetsplatsprofil?
Läs mer här

Så här ser HPI arbetsplatsprofil ut
Läs mer här

AUDIT den ledande metoden för att identifiera riskbruk av alkohol.
Läs mer här